6 de febr. 2014

DIA DE LA PAU I LA NO VIOLÈNCIA

Tots per la PAU!

El 30 de gener, celebrem el dia de la Pau i la No violència a tot el món. I recordem que aquest dia va morir GANDHI.
Natural de La Índia,va dedicar la seva vida a aconseguir per mitjans pacífics, la llibertat del seu país i combatre la pobresa i la ignorància.
La seva acció es basava en 3 principis: la veritat, la no-violència i la justícia.
Tot i que no era cristià, els Evangelis van inspirar la seva vida i la seva actitud per lliurar-se als altres.
Esperem que els nostres desitjos serveixin de reflexió a moltes persones i puguem així canviar el nostre món.